Ambtelijke fusie prima alternatief herindeling

CGM  |  Nieuws  |  Ambtelijke fusie prima alternatief herindeling

Ambtelijke fusie prima alternatief herindeling

Volgens Rob Hoffmann, directeur CGM, is een ambtelijke fusie een goed alternatief voor een herindeling.

CUIJK/GRAVE/MILL - Volgens Rob Hoffmann, samenwerkingsdirecteur van de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert, is een ambtelijke fusie een goed alternatief voor een herindeling. “De doelstelling is een kwaliteitsslag maken, niet het voorbereiden van een herindeling”, aldus Hoffmann.

 De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert (CGM) vormen per 1 januari 2014 één ambtelijke organisatie. “Je kunt nu eenmaal meer als je op grotere schaal samenwerkt”, weet Hoffmann, “maar dat wil niet zeggen dat je dan persé moet herindelen. De lijntjes aan de voorkant blijven hetzelfde. Bedrijven, instellingen en burgers hebben straks nog steeds te maken met de wethouder uit hun eigen gemeente en de gemeenteraden nemen straks nog steeds besluiten over lokale onderwerpen. Maar de ondersteuning wordt vanaf 2014 geboden door een ambtelijke organisatie die voor alle drie de gemeenten werkt. CGM zorgt er juist voor dat het serviceniveau omhoog gaat. Mensen moeten bovendien niet vergeten dat op de schaal van het Land van Cuijk en Noordoost-Brabant al veel wordt samengewerkt en dat wij bij regionaal overleg al vaak met één stem spreken, zoals bij overleg over de veiligheidsregio, de GGD en de transitie jeugdzorg. Dat was echt niet anders geweest als we besloten hadden om te gaan herindelen.”

Efficiencyslag

 De met CGM beoogde efficiencyslag moet er onder anderen toe leiden dat de basisdienstverlening meer achter de computer gedaan kan worden. “Of iemand dadelijk vanuit Escharen, Wilbertoord of Haps belt, maakt niets uit. De telefonist kan direct het persoonlijke dossier van een persoon of bedrijf opvragen. Het streven wordt dat 70 tot 80 procent van alle vragen straks telefonisch of zelfs via internet kan worden afgehandeld. En bij persoonlijke afspraken, komt de betreffende ambtenaar naar het gemeentehuis waar de cliënt wil afspreken. Het gaat er om dat de dienstverlening beter en professioneler wordt. De lijntjes tussen de wijks- en dorpsraden en de gemeentebesturen blijven kort, afspraken worden snel gemaakt. Dat is echt anders bij een ‘koude’ fusie, zoals die tussen Lith en Oss. Daar moeten instellingen uit Lith of Oijen voortaan naar Oss. Daar wordt niemand beter van. Met een ambtelijke fusie ondervang je dergelijke problemen.”

Hoffmann vervolgt: “Bijkomend voordeel is dat CGM ertoe leidt dat de drie gemeenten minder vaak taken hoeven uit te besteden, wat vaak een grote kostenpost is gebleken. De ervaring zal in de toekomst ook leren dat je gemakkelijker dingen met elkaar deelt en bepaalde zaken ook gezamenlijk kunt oppakken, zoals het tegen het lichthouden van het subsidiebeleid of het leerlingenvervoer.”

CGM beschikt per 1 januari 2014 ook over een eigen website. “Om uit te leggen wat CGM precies inhoudt en om gezamenlijk naar buiten te treden, bijvoorbeeld met vacatures.”

‘Geen discussie’

Als de ambtelijke fusie op termijn een succes blijkt te zijn, dan mag dat volgens Hoffmann ‘geen reden zijn om de herindelingsdiscussie te voeren’. “Eén ambtelijke organisatie die werkt voor 48.000 inwoners moet in staat zijn om alle processen aan te kunnen. Dat toont dan tevens aan dat een ambtelijke fusie een goed alternatief is voor een herindeling.”

Bron: Maasdriehoek / Kliknieuws 5 november 2013

Top