Ambtelijke samenwerking: Spannend voor de ambtenaar

CGM  |  Nieuws  |  Ambtelijke samenwerking: Spannend voor de ambtenaar

Ambtelijke samenwerking: Spannend voor de ambtenaar

Op 1 januari moet er één ambtelijke organisatie zijn voor Cuijk, Grave en Mill. „We liggen op schema.”

 

CUIJK – 1 januari nadert met rasse schreden. Dan moeten alle ambtenaren van Cuijk, Grave en Mill onder één organisatie vallen. Rob Hoffmann (46) wordt de baas van die 400 mensen, die samen 325 arbeidsplaatsen bezetten. „Het is zeker geen koude fusie”, zegt Hoffmann. Waarmee hij bedoelt dat de samenwerking veel meer is dan een schuifoperatie.

Even alle ambtenaren onder één baas brengen en dan goedkoper gaan werken, dat wordt het dus niet. „Kwaliteitsverbetering, daar is onze visie op gestoeld. Zoals we ook kernwaarden hebben waar alle ambtenaren zich na verloop van tijd aan moeten houden. OZB, noemen we dat: Open, Zakelijk en Burgergericht. Iedereen krijgt een training waarin de nadruk op die waarden wordt gelegd.”

Hoe die ambtenaren nieuwe stijl gaan werken? „Veel meer gericht op de burger”, zegt Hoffmann. „Luisteren, dat wordt een heel belangrijke eigenschap. Wat wil de burger? Hoe kan de gemeente daarbij helpen? Ik verwacht ook dat de ambtenaren vaker dan nu initiatief nemen. Bijvoorbeeld om zaken of inwoners met elkaar te verbinden. Het mag straks ook niet meer voorkomen dat een ambtenaar vanuit zijn specifieke taak tegen een burger zegt dat diens wens kan worden vervuld en dat een andere ambtenaar vanuit zijn eigen taken en bevoegdheden het tegenovergestelde beweert. Die twee moeten veel eerder met elkaar verbonden worden. Ten slotte zullen de ambtenaren ook zakelijker, meer op resultaten gericht moeten werken.”

Een geheel nieuwe organisatie opzetten maakt het volgens hem makkelijker om op kwaliteit te gaan sturen. Ambtenaren kunnen zich ook meer dan voorheen toeleggen op specialismen. "Op toerisme en recreatie bijvoorbeeld”, zegt Hoffmann. „Bij alle drie de gemeenten een speerpunt.” Volgens Hoffmann loopt het proces volgens schema. De gemeenteraden hebben het officiële besluit om het gemeentepersoneel onder te brengen bij de nieuwe organisatie genomen. De afspraken liggen nu vast. Ook zijn de belangrijkste leidinggevende functies benoemd. Op dit moment loopt het voor de ambtenaren zelf meest ingrijpende deel van het proces. Welke functie krijg ik in de nieuwe organisatie? En naar welk gemeentehuis moet ik vanaf 1 januari dagelijks rijden? „Dat is inderdaad spannend voor de ambtenaar”, zegt Hoffmann. „Logisch ook. Die zekerheden zijn heel belangrijk voor elk individu. We doen dat proces ook heel zorgvuldig. In juni hebben we iedereen gevraagd aan te geven welke functie hij of zij in de nieuwe organisatie zou willen uitoefenen. Half oktober moet het definitieve plaatje duidelijk zijn, moet iedereen weten welke taken hij of zij vanaf 1 januari moet gaan vervullen.” Dat geldt ook voor de werkplek.

De meeste ambtenaren blijven zitten waar ze zitten. Een kleiner deel van de groep zal op 1 januari zijn bureau in een ander gemeentehuis gaan opzoeken. Dat heeft alles te maken met de verdeling die is gemaakt. Elke gemeente krijgt eigen onderwerpen. Zo komt de staf, Hoffmann zelf dus ook, te werken in het Graafse gemeentehuis. Daar komt ook het bedrijfsbureau, met onder meer financiën, te zitten. In Mill komen alle afdelingen die met ontwikkeling te maken hebben. En in Cuijk de afdelingen werken, veiligheid en publiek. Hoffmann: „Wat publiek betreft alleen dat wat wij de back office noemen, de mensen achter de schermen. Elk gemeentehuis houdt gewoon loketten waar de burgers terecht kunnen met het aanvragen van paspoorten, rijbewijzen en dat soort zaken.” Een betere dienstverlening, volgens Hoffmann is dat een realistisch doel. „We kijken nu al of we de openingstijden kunnen verruimen.”

Bron: De Gelderlander 08-10-2013

Top